Ядерні сили: визначення

Оскільки протони в ядрі мають однаковий позитивний заряд, вони відштовхуються. Для того щоб утримати їх разом, повинні існувати сили, набагато перевищують сили електричного та гравітаційного взаємодії. Ці сили називаються ядерними силами.

Вони в 100 разів перевершують електричні (кулонівських) сил. Це найпотужніші сили з усіх, якими володіє природа. Тому взаємодія ядерних частинок відносять до сильних взаємодій — особливому типу взаємодії, притаманного більшості елементарних часток поряд з електромагнітними взаємодіями. Ядерні сили помітно проявляються лише на відстанях порядку 10-13-10-12 см, рівних за порядком величини розмірами ядра, що показали досліди Резерфорда з розсіювання α-частинок ядрами.

Посилання на основну публікацію