Хімічні властивості

Хімічні властивості – вміння речовин (хімічних елементів, простих речовин і хімічних сполук) взаємодіяти з іншими речовинами або видозмінюватися під впливом деяких факторів.

Хімічні властивості – вміння речовин (хімічних елементів, простих речовин і хімічних сполук) взаємодіяти з іншими речовинами або видозмінюватися під впливом деяких факторів. Результатом буде видозміна початкового речовини або речовин в інші речовини.

До хімічних властивостях зараховують вміння реагувати з іншими речовинами і вміння розкладатися.

Хімічні властивості речовини обумовлені не тільки тим, якими хімічними елементами воно утворено, а й будовою молекули речовини, а так само просторовою конфігурацією молекул. Найчастіше, речовин з ідентичним складом і структурою будуть властиві й однотипні хімічні властивості, виняток становить взаємодія з речовинами з несхожими просторовою конфігурацією.

Наприклад, кислотні властивості демонструють ті речовини, які своєрідно змінюють колір індикаторів (метилоранжа з помаранчевого на червоний); можуть розчиняти переважна кількість металів з виділенням (в переважній кількості дослідів) водню; розчиняють значну частину оксидів металів (основних оксидів); реакції з лугами протікають з формуванням солі і води.

Посилання на основну публікацію