Характеристики діелектриків

Діелектрики – це матеріали, що не мають вільних носіїв заряду.

Вони слабо проводять струм або зовсім його не проводять. У таких елементах всі структурні одиниці атома міцно пов’язані один з одним, тому ядерні сили утримують свої електрони і іони нерухомими, або дозволяють коливатися поблизу ядра або решітки. Якщо на такі елементи почати діяти електричним полем, то руху відбуватися не буде.

Характеристики діелектриків:

  • Напруженість всередині діелектриків не обов’язково повинна бути нульовою.
  • Заряд в деякому обсязі діелектрика може відрізнятися від нуля.
  • Напруженість поля спрямована під будь-яким кутом до діелектрика.
  • Кожна точка діелектрика має різний потенціал.

Діелектрична проникність

Це основна характеристика, що є загальною для всіх діелектриків. Кожен діелектрик має свою діелектричну проникність.

Дана величина характеризується здатністю діелектриків зменшувати напруженість поля. Кількість разів, в яке зменшується напруженість, позначається буквою Ɛ (епсілон). Весь принцип діелектриків полягає в тому, що всередині них відбувається порушення власного електричного поля, яке спрямоване проти дії зовнішнього поля.

Посилання на основну публікацію