Характеристика роботи — фізика

Характеристика роботи, грунтується на косинус кута між переміщенням і силою:

  • Максимальне значення буде та робота, у якій кут між переміщенням і силою дорівнює 0 градусів.
  • Робота буде негативною, якщо сила, що прикладається до тіла, спрямована в бік, протилежний до переміщення.
  • Робота дорівнює нулю в тому випадку, коли кут між силою і переміщенням буде 90 градусів. При рівномірному русі по колу робота сили дорівнює нулю, оскільки кут між вектором швидкості і сили 90 градусів.

Якщо на тіло діє одночасно кілька сил, то для визначення роботи слід знайти рівнодіючу цих сил.

Посилання на основну публікацію