Характеристика електричного заряду

Електромагнітні взаємодії належать до числа найбільш фундаментальних взаємодій у природі. Сили пружності і тертя, тиск рідини і газу та багато іншого можна звести до електромагнітних силам між частинками речовини. Самі електромагнітні взаємодії вже не зводяться до інших, більш глибоким видам взаємодій.

Настільки ж фундаментальним типом взаємодії є тяжіння – гравітаційне тяжіння будь-яких двох тел. Однак між електромагнітними і гравітаційними взаємодіями є декілька важливих відмінностей.

1. Брати участь в електромагнітних взаємодіях можуть не будь-які, а тільки заряджені тіла (що мають електричний заряд).

2. Гравітаційна взаємодія – це завжди тяжіння одного тіла до іншого. Електромагнітні взаємодії можуть бути як тяжінням, так і відштовхуванням.

3. Електромагнітна взаємодія набагато інтенсивніше гравітаційного. Наприклад, сила електричного відштовхування двох електронів в 1042 разів перевищує силу їх гравітаційного тяжіння один до одного.

Кожне заряджене тіло володіє деякою величиною електричного заряду q. Електричний заряд – це фізична величина, що визначає силу електромагнітної взаємодії між об’єктами природи. Одиницею виміру заряду є кулон (Кл) 1.

Посилання на основну публікацію