Характер зміни поля швидкостей

За характером зміни поля швидкостей в часі руху рідини виділяють усталені і несталі, квазістаціонарне.
За характером зміни поля швидкостей в часі руху рідини виділяють усталені і несталі, квазістаціонарне.

Усталений рух – рух, що характеризується тим, що в будь-якому місці потоку рідини швидкість (і тиск) з плином часу зазнають змін, мається на увазі, що зазначені показники залежать виключно від координат точки. Їх величина змінюється лише при переході до іншої точки простору:

ux = ux (х, y, z).

Несталий рух – рух, що характеризується тим, що в будь-якому місці потоку рідини швидкість з плином часу зазнає змін, т. Е. Виступає як функція координат і часу:

ux = ux (х, y, z, t).

Квазістаціонарне рух – рух, що характеризується тим, що мінливість характеристик руху рідини протягом відібраного тимчасового відрізка буде суттєвою, мається на увазі, що її вплив лежить в межах допустимої точності рішення, і його можна розглядати як усталене.

При описі усталеного руху рідини виділяють рівномірне і нерівномірне.

Рівномірним прийнято позначати усталений рух, при якому живі перетину уздовж потоку незмінні: в цьому випадку w = const; середні швидкості по довжині потоку також незмінні, тобто v = const.

Усталений рух прийнято позначати нерівномірним, коли виконується умова, що розподіл швидкостей в різних поперечних перетинах різний; при цьому середня швидкість і площа поперечного перерізу потоку можуть перебувати і постійними вздовж потоку.

Посилання на основну публікацію