Взаємодія частинок речовини

Третє положення МКТ говорить про взаємодію частинок речовини: атоми або молекули взаємодіють один з одним силами тяжіння і відштовхування, які залежать від відстаней між частинками: при збільшенні відстаней починають переважати сили притягання, при зменшенні – сили відштовхування.

Про справедливість третій положення МКТ свідчать сили пружності, що виникають при деформаціях тел. При розтягуванні тіла збільшуються відстані між його частками, і починають переважати сили тяжіння частинок один до одного. При стисненні тіла відстані між частинками зменшуються, і в результаті переважають сили відштовхування. В обох випадках пружна сила спрямована в бік, протилежний деформації. Іншим підтвердженням існування сил міжмолекулярної взаємодії служить наявність трьох агрегатних станів речовини.

У газах молекули віддалені один від одного на відстані, значно перевищують розміри самих молекул (у повітрі при нормальних умовах – приблизно в 1000 разів). На таких відстанях сили взаємодії між молекулами практично відсутні, тому гази займають весь наданий їм об’єм і легко стискаються.

У рідинах проміжки між молекулами можна порівняти з розмірами молекул. Сили молекулярного тяжіння досить відчутні і забезпечують збереження рідинами обсягу. Але для збереження рідинами ще й форми ці сили недостатньо великі – рідини, як і гази, приймають форму посудини.

У твердих тілах сили притягання між частинками дуже великі: тверді тіла зберігають не тільки обсяг, але і форму.

Перехід речовини з одного агрегатного стану в інший є результатом зміни величини сил взаємодії між частинками речовини. Самі частинки залишаються при цьому незмінними.

Посилання на основну публікацію