Вольт-амперна характеристика (ВАХ)

Вольт-амперна характеристика (ВАХ)– визначає залежність (функцію) струму від прикладеної до елемента електричного кола напруги або залежність падіння напруги на елементі електричного кола від протікає через нього струму для вибраного пристрою або схеми. Вольтамперна характеристика – це графік.

Найбільш уживана ВАХ нелінійних елементів (ступінь нелінійності визначається коефіцієнтом нелінійності K = UdI / IdU). Прикладами елементів з істотно нелінійним ВАХ будуть діод, тиристор, стабілітрон.

Для лінійних елементів ВАХ є прямою лінією, проходящею через початок координат і описується законом Ома: I = U / R. Кут нахилу ВАХ характеристики обумовлений електричним опором провідника R (або його електропровідності G):

tgφ = IU = G.

Побудуємо в системі х0у графіки залежності струму від напруги для резистора. Вісь 0у буде силою струму, 0х – напругою. Для збору необхідної інформації для побудови обраної залежності, нам необхідно пропускати через резистор напруга, і одночасно фіксувати величину струму. Виконуємо заміри і наносимо точки:

перша точка на графіку U=0,I=0;

друга точка – U=2,6, I=0,01;

3-я: U=4,4, I=0,02;

4-я: U=6,2, I=0,03;

5-я: U=7,9, I=0,04;

6-я: U=9,6, I=0,05;

7-я: U=1,3, I=0,06;

8-я: U=13, I=0,07;

дев’ята точка: U=14,7, I=0,08.

Виконуємо побудова графіка за отриманими даними:

Електростатика. Вольт-амперна характеристика (ВАХ).

Отримуємо майже пряму лінію. Те, що вона трохи крива, пояснюється похибкою вимірювань. Робимо висновок, що оскільки у нас утворилася пряма лінія, то такі елементи, як резистори будуть елементами з лінійною вольтамперною характеристикою.

Посилання на основну публікацію