Вольт-амперна характеристика газового розряду

Залежність сили струму через газовий проміжок від напруги між анодом і катодом (так звана вольт-амперна характеристика газового розряду). При нульовій напрузі сила струму, природно, дорівнює нулю: заряджені частинки здійснюють лише тепловий рух, упорядкованого їх руху між електродами немає.

При невеликій напрузі сила струму також мала. Справа в тому, що не всім зарядженим частинкам судилося дістатися до електродів: частина позитивних іонів і електронів в процесі свого руху знаходять один одного і рекомбінують.

З підвищенням напруги вільні заряди розвивають все більшу швидкість, і тим менше шансів у позитивного іона і електрона зустрітися і рекомбінувати. Тому все більша частина заряджених частинок досягає електродів, і сила струму зростає (ділянка OA).

При певній величині напруги (точка A) швидкість руху зарядів стає настільки великою, що рекомбінація взагалі не встигає відбуватися. З цього моменту всі заряджені частинки, утворені під дією іонізатора, досягають електродів, і струм досягає насичення – а саме, сила струму перестає змінюватися зі збільшенням напруги. Так буде відбуватися аж до деякої точки B.

Посилання на основну публікацію