Вологість повітря

Повітря, що містить водяну пару, називається вологим. Чим більше пара знаходиться в повітрі, тим вище вологість повітря.

Абсолютна вологість – це парціальний тиск водяної пари, що знаходиться в повітрі (т. Е. Тиск, який водяна пара надавав би сам по собі, за відсутності інших газів). Іноді абсолютною вологістю називають також щільність водяної пари в повітрі.

Відносна вологість повітря р – це відношення парціального тиску водяної пари в ньому до тиску насиченої водяної пари при тій же температурі. Як правило, це відношення виражають у відсотках.

З рівняння Менделєєва-Клапейрона (2.6) випливає, що відношення тисків пари дорівнює відношенню густин. Так як саме рівняння (2.6), нагадаємо, описує насичений пар лише приблизно, ми маємо наближене співвідношення.

Одним з приладів, що вимірюють вологість повітря, є психрометр. Він включає в себе два термометри, резервуар одного з яких загорнутий в мокру тканину. Чим нижче вологість, тим інтенсивніше йде випаровування води з тканини, тим сильніше охолоджується резервуар «мокрого» термометра, і тим більше різниця його свідчень і свідчень сухого термометра. З цієї різниці за допомогою спеціальної психрометричні таблиці визначають вологість повітря.

Посилання на основну публікацію