Внутрішня енергія. Робота

Внутрішньою енергією тіла називають суму кінетичної енергії хаотичного руху його частинок і потенційної енергії їхньої взаємодії. Внутрішня енергія тіла змінюється при його нагріванні або охолодженні, зміні агрегатного стану і при хімічних реакціях. Її можна змінити, якщо здійснити роботу або якщо роботу виконує саме тіло.

Теплопередачею називають спосіб зміни внутрішньої енергії без здійснення роботи. При теплопередачі енергія завжди переходить від тіла з більшою температурою до тіла з меншою температурою. Види теплопередачі:

1) теплопровідність – обумовлена ​​передачею енергії від одного тіла до іншого або від одних частин тіла до інших в результаті теплового руху і взаємодії частинок;

2) конвекція – обумовлена ​​перенесенням речовини потоками газу або рідини;

3) випромінювання – обумовлено електромагнітним випромінюванням.

Посилання на основну публікацію