1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фізика
  3. Властивості електричного поля – фізика

Властивості електричного поля – фізика

Для характеристики електричного поля застосовується 3 показника:

  • Потенціал.
  • Напруженість.
  • Напруга.

Потенціал

Дана властивість є одним з головних. Потенціал вказує на кількість накопиченої енергії застосовується для переміщення зарядів. У міру їх зсуву енергія марнується, поступово наближаючись до нуля. Наочною аналогією даного принципу може виступити звичайна сталева пружина. У спокійному положенні вона не володіє ніяким потенціалом, але тільки до того моменту, поки не буде стиснута. Від такого впливу вона отримує енергію протидії, тому після припинення впливу обов’язково розігнеться. Коли пружина відпускається, то моментально розпрямляється. Якщо на її шляху опиняться предмети, вона почне їх рухати. Повертаючись безпосередньо до електричного поля потенціал можна порівняти з доданими зусиллями на випрямлення назад.

Електричне поле має потенційну енергією, що і робить його здатним виконувати певним чином впливати. Але переміщаючи заряд в просторі, воно виснажує свій ресурс. У тому ж випадку якщо пересування заряду всередині поля здійснюється під впливом сторонньої сили, то поле не тільки не втрачає свій потенціал, а й поповнює його.

Також для більшого розуміння цієї величини можна навести ще один приклад. Припустимо, що незначний позитивно заряджений заряд розташовується далеко за межами дії ел.поле. Це робить його абсолютно нейтральним і виключає взаємний контакт. Якщо ж в результаті впливу будь-якої сторонньої сили заряд буде рухатися у напрямку до електричного поля, то досягнувши його межі, буде втягнутий в нову траєкторію. Енергія поля, витрачена на вплив щодо заряду в певній точці впливу, і буде називатися потенціалом на цій точці.

Вираз електричного потенціалу здійснюється через одиницю виміру Вольт.

Напруженість

Цей показник застосовується для кількісного вираження поля. Дана величина розраховується як відношення позитивного заряду впливає на силу дії. Простою мовою напруженість висловлює силу ел.поле в певному місці і часу. Чим вище напруженість, тим більш вираженим буде вплив поля на навколишні предмети або живі істоти.

Напруга

Цей параметр утворюється від потенціалу. Він застосовується для демонстрації кількісного співвідношення дії, яке виробляє поле. Тобто, сам потенціал показує обсяг накопиченої енергії, а напруга демонструє втрати на забезпечення руху зарядів.

В електричному полі позитивні заряди переміщаються від точок з високим потенціалом в місця, де він нижчий. Що стосується негативних зарядів, то вони рухаються протилежно. Як наслідок здійснюється робота з використанням потенційної енергії поля. Фактично напруга між точками якісно висловлює роботу, зроблену полем для перенесення одиниці протилежно заряджених зарядів. Таким чином, терміни напруга і різниця потенціалів це одне і те ж.

ПОДІЛИТИСЯ: