Витрата рідини. Середня швидкість рідини

Витрата елементарної цівки визначають зі співвідношення об’єму рідини dV, що протікає через живий переріз цівки за одиницю часу.

Витрата потоку Q (м3 / с, літр / хв) знаходять із співвідношення об’єму рідини V, що протікає за одиницю часу t крізь живий переріз w. З визначення отримуємо:

Q = V/t.

Витрата елементарної цівки визначають зі співвідношення об’єму рідини dV, що протікає через живий переріз цівки за одиницю часу. З визначення випливає формула:

dQ = dV/dt,

або ж

dQ = udw,

де u – справжня швидкість руху частинок рідини;

dw-площа перетину елементарної цівки.

Середня швидкість – відношення витрати до площі живого перетину:

V = Q/w, (м/с)

звідки

Q = wv, (м³/с.)

Прийнято обчислювати середню швидкість, тому як швидкість руху різних частинок рідини буде різна. Так, наприклад, для круглої труби, швидкість по центру труби буде приймати найбільшу величину, а під стінами труби вона буде взагалі дорівнювати нулю.

Посилання на основну публікацію