1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фізика
  3. Випромінювання диполя

Випромінювання диполя

Випущення електромагнітних хвиль відбувається при прискореному русі електричних зарядів. Найпростішою моделлю джерела електромагнітних хвиль є електричний диполь, дипольний момент якого гармонічно змінюється з часом. Такий елементарний диполь називають диполем Герца. У радіотехніці диполь Герца еквівалентний невеликої антени, розмір якої багато менше довжини хвилі. Прикладом такого диполя може служити система, утворена нерухомим точковим зарядом і вагається біля нього точковим зарядом. Такий «коливний» диполь називають осциллятором, або елементарним вібратором. Осцилляторами широко користуються у фізиці моделювання та розрахунку полів випромінювання реальних систем.

Вивчення такої випромінюючої системи має велике значення у зв’язку з тим, що багато питань взаємодії випромінювання з речовиною можуть бути пояснені класично, виходячи з уявлення про атоми як про системи зарядів, в яких містяться електрони, здатні здійснювати гармонічні коливання біля положення рівноваги. Крім того, будь-яку реальну радіаційну систему – антену, по якій тече змінний струм, – можна подумки розкласти на елементи струму, кожен з яких випромінює як диполь. Використовуючи принцип суперпозиції для вектора напруженості електричного поля і вектора індукції магнітного поля, можна отримати електромагнітне поле всій випромінюючої системи.

ПОДІЛИТИСЯ: