Випробування трансформаторів

Після створення і перед безпосереднім випуском з підприємства-виробника всі електричні силові трансформатори проходять спеціальні контрольні випробування. Такі випробування роблять для тестової перевірки наявної якості трансформаторів і визначення, якою мірою їх характеристики відповідають спочатку розрахунковими даними і існуючим стандартом.

Випробування трансформаторів (ГОСТ 3484-66) містять такі види випробувань: перевірка групи з’єднання обмоток; перевірка реального коефіцієнта трансформації наявних відгалужень обмоток; перевірка опору обмоток по постійному струму; досвід короткого замикання; досвід холостого ходу при стандартних частотах і напрузі; перевірка опору ізоляції обмоток щодо частинам землі і між самими обмотками; перевірка електричної міцності існуючої ізоляції поданням напругою зі стандартною промисловою частотою 50 Гц і індукувати електричному напругою при збільшене частоті; перевірка трансформаторного бака на реальну щільність.

Кожен розроблений (новий) тип електричного трансформатора обов’язково піддають різним типовим випробуванням, що крім вище перерахованих ще включають в себе наступні різновиди випробувань: перевірка електричного трансформатора на наявної нагрів при роботі; перевірка трансформаторного бака на герметичність (вакуум); імпульсна перевірка ізоляції трансформатора; перевірка трансформатора на стійкість при виникненні короткого замикання.

Високовольтні і потужні електричні трансформатори в процесі безпосереднього виготовлення піддають, як правило, попередніми випробуванням. Випробування трансформаторів (повністю готового) має на увазі, що знайдений при перевірці невеликий дефект змушує виробляти зайві витрати на подальшу переробку. У певних випадках малі дефекти виробництва або самої монтажної збірки не можуть бути раніше виявлені при перевірці готового трансформатора.

Попередні випробування трансформаторів можуть бути поділені на такі основні групи: перше попереднє випробування трансформатора; випробування муздрамтеатру; другий попередній випробування трансформатора з повністю припаяними електричними відводами наявних обмоток без причепленого бака; остаточні випробування.

При перевірці муздрамтеатру трансформатора визначають безпосереднє якість його монтажної зборки і діелектричної ізоляції між наявними пластинами електротехнічної сталі. Діелектричну ізоляцію пресуючих (стяжних) шпильок, накладок, ярмових балок і інших деталей від робочої стали муздрамтеатру трансформатора відчувають напругою 2000 вольт (частотою в 50 Гц) протягом 1 хвилини.

Першому випробуванню (попередньою) піддають електричні трансформатори після початковою його збірки, тобто, на перевірочну станцію кладуть зашіхтованний муздрамтеатр з попередньо насадженими на нього робочими обмотками. Дане випробування трансформаторів роблять для перевірки безпосереднього якості самої збірки муздрамтеатру, відсутність короткозамкнених витків, числа витків обмоток і т.д. При такому випробуванні здійснюють наступне:

1) перевірка діелектричної ізоляції паралельних гілок многовіткових обмоток
2) вимір втрат холостого ходу для підтвердження відсутності замкнутих витків
3) визначення коефіцієнта трансформації
4) перевірка (методом зустрічного включення) рівності чисел витків всіх котушок
5) досвід холостого ходу при порушенні норми для визначення струму і втрат Х.Х.

Наступне (друге) попереднє випробування трансформатора роблять, щоб дізнатися схеми наявних електричних з’єднань мідних обмоток і самого якості пайок. Дане випробування трансформаторів роблять при повністю цілісної частини електричного трансформатора встановлена ​​одна з цих перемикачами. Воно має на увазі:

1) визначення коефіцієнта трансформації, при всіх положеннях перемикачів, між усіма обмотками; вимір реального опору по постійному струму всіх обмоток; перевірка групи електричного з’єднання мідних обмоток електричного трансформатора.
2) Останньому випробуванню, піддають висушені, цілком зібрані, поміщені в баки і повністю залиті маслом (трансформаторної) електричні трансформатори.

Посилання на основну публікацію