Випаровування і конденсація — коротко

Тверді тіла відрізняються від рідких більш стійким становищем молекул. У рідинах є сили тяжіння, проте їх не завжди достатньо. Якщо молекулі деякого рідкого речовини надати кінетичну енергію, яка дозволить структурним одиницям стати вільними, то вони здатні залишити поверхню рідини і полетіти в газ, який знаходиться зверху. Деяким молекулам енергії стає недостатньо, і вони повертаються назад в рідину.

Процес, в результаті якого молекули залишають рідину, називається паротворенням. Процес, зворотний пароутворенню, називається конденсацією.

Існує два види утворення пароподібного стану: випаровування і кипіння.

Посилання на основну публікацію