Вимірювання сили тяжіння

Сила тяжіння змінюється в ньютонах (Н) (в честь фізика Ньютона, який відкрив силу тяжіння).

1 Н – це зміна швидкості тіла масою 1 кг на 1 м/с, за 1 секунду:

1 Н = 1 кг * 1 м /1с2

На масу в (приблизно 100 грам) діє сила тяжіння в 1 Н.

Значить, на 1 кг маси припадає сила тяжіння в 9,8 Н, на 3 кг. = 3 * 9,8 = 29,4 і т.д.

Формула:

Fтяж. = 9,8Н / кг * m

Оскільки сила тяжіння завжди постійна біля поверхні Землі, (9,81 Н / кг), її позначають, як g.

Якщо завдання не вимагає хворий точності обчислень, то g можна округлити до 10 Н / кг

Для вимірювання сили використовується спеціальний прилад динамометр (Дінаміс – сила, метрео – вимірювати), який за рахунок розтягування і стиснення внутрішньої пружини показує силу.

Вага ж тіла дорівнює:

P = gm

Тобто просто множте масу на 10 (або якщо треба точно, то 9,8) і висловлюйте в ньютонах.

Посилання на основну публікацію