Вимірювальні прилади – фізика

Вимірювання. Для отримання точного, об’єктивного і легко відтвореного опису фізичної величини використовують вимірювання. Без вимірювань фізичну величину можна охарактеризувати кількісно. Такі визначення, як «низький» або «високе» тиск, «низька» або «висока» температура відображають лиш суб’єктивні думки і не містять порівняння з еталонними величинами. При вимірюванні фізичної величини їй приписують якийсь чисельне значення.

Вимірювання здійснюються за допомогою вимірювальних приладів. Існує досить велика кількість вимірювальних приладів і пристосувань, від найпростіших до найскладніших. Наприклад, довжину вимірюють лінійкою або рулеткою, температуру – термометром, ширину – кронциркулем.

Вимірювальні прилади класифікуються: за способом подання інформації (що показують або реєструють), по методу вимірювань (прямої дії і порівняння), за формою уявлень показань (аналоговий і цифровий), і ін.

Для вимірювальних приладів характерні наступні параметри:

  • Діапазон вимірювань – область значень вимірюваної величини, на якій розрахований прилад при його нормальному функціонуванні (із заданою точністю вимірювання).
  • Поріг чутливості – мінімальна (порогове) значення вимірюваної величини, розрізняють приладом.
  • Чутливість – пов’язує значення вимірюваного параметра і відповідне йому зміна показань приладу.
  • Точність – здатність приладу вказувати справжнє значення вимірюваного показника.
  • Стабільність – здатність приладу підтримувати задану точність вимірювань протягом певного часу після калібрування.
Посилання на основну публікацію