Вільні носії зарядів – іони

Вільні електричні заряди бувають не тільки в металах і це не тільки електрони. Є так само вільні носії зарядів, які іменуються – іонами. Що вони з себе представляють і чим відрізняються від елементарних частинок таких як електрон, протон, нейтрон, фотон? Гарне питання.

Спільне в них те, що і ті й інші (за винятком нейтрона і фотона) мають деяку кількість електричного заряду. Для електронів і протонів – це завжди елементарний заряд, а для іонів величина заряду може бути більше одного елементарного, але завжди кратна йому. Наступна їх спільність – це їх вільність. І ті й інші не пов’язані, а значить можуть вільно міняти характеристики свого руху під дією електричного поля.

Негативний іон – аніон, позитивний іон – катіон

Відмінності між іонами і елементарними зарядами (протон, електрон) в тому, що іони – це атоми речовини їх хімічної таблиці Менделєєва і їх ізотопи. Ці атоми мають особливістю. У своєму складі вони мають більше електронів ніж належить, або ж вони втратили свої електрони. Це може бути багато електронів на атом, або ж всього лише один єдиний. Крім електронів у атома є ще і протони, але їх втрата або приєднання означає ядерну реакцію і зміна структури атома. Також іонами можуть стати різноманітні з’єднання атомів – тобто молекули і радикали. Але розглянемо для простоти приклади на основі атомів.

Іони бувають двох знаків – позитивні + Q і негативні -Q. Для того, щоб отримати атому (+) заряд, йому досить втратити хоча б один електрон на своїй орбіті, тоді баланс буде порушений і протонів стане більше, ніж електронів. Виникає дефіцит, нестача електронів, атом починає жадати отримати новий електрон. Такий атом перетворюється в позитивний іон, або інакше називають його ще катіоном. Щоб отримати негативний іон (-), який інакше називають аніоном, досить електрично нейтральному атому приєднати хоча б один додатковий електрон.

Посилання на основну публікацію