Вигин балки при дії поздовжніх і поперечних сил

Розглянемо одночасний вплив на балку поздовжніх і поперечних сил на прикладі.
Нехай на балку АВ одночасно впливають рівномірно розподілена сила q і поздовжні стискають сили P. Якщо припустити, що прогини балки незначні і ними можна знехтувати, то можна вважати, що поздовжня сила Р буде викликати тільки осьової стиск балки.
Нормальна напруга в будь-якій точці довільного поперечного перерізу балки буде визначатися як сума напружень, викликаних силами Р і навантаженням q.
Напруги від стискаючої сили будуть рівномірно розподілені по перерізу:
σр = -P / F.
Нормальні напруження визначаються за формулою:
σq = Mxz / Iy.
де Mx являє собою вигинає момент;
Iy – момент інерції;
z – координата розглянутої точки.
Повна напруга представиться у вигляді суми:
σ = σр + σq = -P / F + Mxz / Iy
Знайдемо максимальне значення нормального напруження. Внаслідок того, що нормальні напруження рівномірно розподілені по перерізу, небезпечними будуть точки, найбільш віддалені від центру перетину.

Посилання на основну публікацію