Відмінність ваги від маси

З поняттями маса і вага кожного з нас стикається не тільки в курсі фізики, а й у повсякденному житті. Ми вимірюємо даний параметр власного тіла, продуктів харчування, побутових предметів, меблів, автомобілів і т.д. На думку більшості обивателів, вага і маса – це синоніми. Однак у фізиці ці терміни істотно розрізняються. У чому ж різниця між вагою і масою?

Маса – це величина, яка визначає кількість речовини, що міститься в тілі. Загальноприйнята наукове позначення маси – латинська буква m. У стандартній системі одиницею виміру маси прийнято вважати кілограм. Однак у повсякденному житті застосовуються і інші, наприклад, грам або тонна. В курсі фізики маса вивчається стосовно до явища інерції, як здатність тіла чинити опір зміні швидкості свого руху.

Маса тісно пов’язана з щільністю тіла. Для позначення останньої використовується грецька буква ρ. Одиницею вимірювання щільності вважається відношення кілограма до кубічного метру. Розрахувати масу тіла можна за такою формулою:

m = ρ * V, де

  • V – об’єм тіла.

Маса є скалярною величиною і в цьому її головна відмінність від ваги, вектор якого завжди прикладений до опори / підвісу і спрямований вертикально вниз. Таким чином, вага – це сила.

Для розрахунку ваги тіла використовуються різні формули. Якщо обчислення відбувається в стані спокою опори, застосовується наступний варіант:

Р = m * g, де

Р – вага тіла, g – прискорення вільного падіння, що дорівнює 9,8 м / с2.

Якщо обчислення відбувається в умовах руху вниз, то формула набуває вигляду:

Р = m (g – а),

де а- це прискорення руху системи.

У ситуаціях, коли тіло рухається вгору, використовується наступна формула:

Р = m (g + а).

Висновки:

  • Маса – фундаментальна фізична величина, яка визначає кількість речовини. Вага – це сила, з якою предмет тисне на опору.
  • Маса тісно пов’язана з щільністю тіла, вага – з гравітацією.
  • Маса і вага обчислюються різними формулами.
Посилання на основну публікацію