Відмінність плазми від газів

На перший погляд може здатися, що плазма і газ це досить взаємопов’язані агрегатні стани, які можна об’єднати в одне поняття. Все ж існує ряд особливостей, що дозволяють їх розділити.

В першу чергу можна відзначити електричну провідність. У газу вона вкрай мала. Яскравим прикладом буде повітря. Сам по собі він відмінний діелектрик, тому по ньому електричний заряд не передається. Варто його довести до стану плазми, як ситуація кардинально змінюється, адже по ній заряд передається цілком ефективно.

Також плазму від газів відрізняє однорідність частинок. Для газів характерно, що в їх структурі присутні подібні один до одного складові. Вони постійно рухаються і взаємодіють між собою на порівняно невеликій відстані. У випадку ж з плазмою в ній є як мінімум 2-3, а то і більше виду частинок.

В її складі спостерігаються електрони, іони і нейтральні частинки. Їх властивості відрізняються між собою. У них може бути різна швидкість або температура. Саме з цієї причини для плазми характерна нестійкість і складність управління, оскільки багато її складові діють отличительно від інших.

Посилання на основну публікацію