Виділення і поглинання тепла при хімічних реакціях

При всіх хімічних реакціях відбуваються поглинання і виділення енергії. Коли хімічні зв’язки розриваються, виділяється енергія. Завдяки їй утворюються нові хімічні зв’язки. Якщо енергії процесів близькі, то тепловий ефект реакції наближається до нуля. Якщо енергії виділяється більше, ніж поглинається, то під час реакції виділяється тепло, і вона називається екзотермічної (від «екзо» – «зовнішній»). Якщо енергії виділяється менше, ніж поглинається, то вона називається ендотермічної (від «ендо-» – «внутрішній»). При цьому тепло поглинається.

Поглинання і виділення тепла виражаються за допомогою термохімічних рівнянь. Тепловий ефект реакції називається ентальпії.

Наприклад, реакція горіння вуглецю, а простіше кажучи, вугілля, йде з виділенням тепла і є екзотермічної:

С + 02 = С02 + 402 кДж.

Значить, при згорянні 1 моль вуглецю виділяється 402 кДж тепла. Завдяки цій реакції можна завжди розрахувати, скільки тепла виділиться при згоранні різної кількості вуглецю.

Реакція окислення азоту йде з поглинанням тепла і є ендотермічної:

N2 + 02 = 2NO -180,8 кДж.

Посилання на основну публікацію