Устрій кібернетики як науки

Кібернетика як наука розвивається в різних напрямках. Вона включає різні кластери, які виступають в якості її основи:

Теоретична наука. Вона розробляє науковий апарат і методи вивчення систем управління. У неї входять певні розділи математики, наприклад, теорія алгоритмів і так далі. Теоретична наука цікавиться теорією автоматів, теорією перетворення інформації тощо.

Технічна наука. Вона займається вивченням особливостей управління технічними системами. Цей кластер займається вивченням предмета створення автоматів, включаючи роботів і електронних обчислювальних машин. До того ж технічна наука займається проблемами збору даних, їх переміщення, переробки, збереження тощо.

Біологічна кібернетика. Вона займається вивченням особливостей управління біологічних систем.

Цей кластер також може бути поділений на ряд розділів:

  • Медичний розділ, куди входить моделювання хвороб, діагностування та лікування.
  • Фізіологічний розділ, куди входить моделювання і вивчення функцій клітин і органів живих істот в нормальному і патологічному стані.
  • Нейрокібернетика. Тут відбувається моделювання процесів управління, що стосуються нервової системи.
  • Психологічний розділ, куди входить моделювання психіки на базі поведінкового аналізу людей.
  • Можна виділити окремий розділ, який знаходиться на стику технічної та біологічної науки. Його називають біонікою, вона займається моделюванням біологічних процесів і механізмів з метою поліпшення вже створених і проектованих технічних пристроїв.
  • Соціальна наука. Вона займається вивченням особливостей управління в соціальних системах. Але, слід сказати, що соціальна наука не може в повній мірі охопити всі нюанси управління суспільством, яка часто характеризується явищами і процесами неформального характеру.
  • Економічна наука. Вона займається вивченням особливостей управління народним господарством, в тому числі її окремими елементами, організаціями, підприємствами тощо. Одним з головних напрямків діяльності даного кластеру є вивчення автоматизованих систем управління.
Посилання на основну публікацію