Усереднення інтенсивності

Що ми бачимо, сприймаємо світло? Експерименти показують, що рецептори людського ока реєструють НЕ напруженість електричного поля E світлової хвилі, а інтенсивність світла I, яка пропорційна квадрату напруженості: I ~ E2.

Крім того, нашому оку властива деяка інерційність. Саме, якщо що-небудь коливається або миготить частіше десяти разів на секунду (тобто v> 10Гц), то око не встигає стежити за цими змінами і вони зливаються в один суцільний сигнал. Наприклад, плавність руху зображень на телеекрані забезпечується частотою 24 кадру в секунду (і вище).

Електромагнітні хвилі в діапазоні видимого світла мають частотами близько 1015 Гц. Зрозуміло, око не в змозі відслідковувати зміни інтенсивності, що відбуваються з такою гігантською частотою. Ми сприймаємо середню інтенсивність світла, одержувану усередненням величезної кількості миттєвих значень інтенсивності за проміжок часу порядку 0,1 с (рівний часу дозволу нашого ока).

Посилання на основну публікацію