Універсальні трансформатори живлення (УТЖ)

Універсальні трансформатори живлення (УТЖ) призначаються для отримання напруг, різних за потужністю і амплітуді. Застосовувані частоти: 50 і 400 Гц. Застосовуються УТЖ для наступних цілей:

  • отримання змінних напруг з подальшим випрямленням для живлення різних напівпровідників, а також інтегральних мікросхем;
  • отримання змінних напруг з подальшим випрямленням для живлення ланцюгів анодів електровакуумних приладів;
  • заживлення накальних ланцюгів електровакуумних приладів безпосередньо змінним струмом;
  • УТЖ розраховуються на роботу в мережі змінного струму з відхиленнями від номінального значення напруги не більше ± 5%.

При зростанні відхилень до ± 20% потрібно обов’язково змінити і струм навантаження. При збільшенні напруги на первинній обмотці обов’язково збільшується індукція в магнітопроводі. Це призводить до насичення муздрамтеатру, а наслідком цього вже є зменшення ККД трансформатора (через збільшення втрат) і його нагрівання. Тобто, якщо напруга мережі вище номінального треба обов’язково зменшити струми вторинних обмоток.

УТЖ розроблені під жорсткі механічні та кліматичні вимоги. Вони мають найменшу масу при даній потужності. Сердечники – двох типів: стрижневого і броньового.

Розширенню можливостей трансформаторів УТЖ сприяє наявність у них декількох вторинних обмоток. Шляхом їх різних з’єднань можна отримати безліч вторинних напруг. Використовуючи відводи первинної обмотки також можна незначно впливати на значення вторинної напруги.

Посилання на основну публікацію