Універсальні регістри

У серіях ІС і бібліотеках БІС / НВІС програмуємо-мій логіки є багато варіантів регістрів. Серед них є багаторежимні (багатофункціональні) або універсальні, здатні виконувати набір мікрооперацій. Так, наприклад, універсальний регістр може забезпечувати паралельний прийом і видачу даних, зрушення паралельно записаного слова вліво або вправо, порозрядному введення слова, як це здійснюється в регістрах зсуву, і видачу цього слова на вихід в паралельному коді, скидання всієї записаної інформації. Багаторежимна досягається композицією в одній і тій же схемі частин, необхідних для виконання різних операцій. Керуючі сигнали, що задають вид виконуваної операції, активізують необхідні для цього частині схеми. На рис. 3.37 показано умовне позначення типового універсального регістра. Входи D служать для паралельного запису восьмирозрядного слова даних, а виходи Q – для його видачі. Можлива послідовна поразрядное завантаження слова зі зрушенням всіх розрядів вліво або вправо. Через вхід DSR здійснюється поразрядное завантаження слова через нульовий розряд зі зрушенням всього записуваного слова в сторону старших розрядів. Вхід DSL забезпечує завантаження слова через сьомий розряд зі зрушенням в бік молодших розрядів. Входи S0H Si – керуючі. Вхід 50 дозволяє зсув вліво, а вхід St – вправо. Вхід R забезпечує асінхроііий скидання всіх розрядів регістра, тобто його «обнулення», вхід С – синхронизирующий. Висновки Ucc і GND служать для підключення до мікросхеми напруги живлення.

Регістри, що мають різнотипні вхід і вихід, служать основними блоками перетворювачів паралельних кодів в послідовні і назад. Так, наприклад, через паралельні входи в регістр може бути занесено слово даних. Подаючи в регістр імпульси зсуву, на його послідовному виході можна отримати послідовність розрядів завантаженого слова. Якщо регістр має послідовний вхід і паралельний вихід, то в нього в послідовному коді розряд за розрядом можна занести слово даних, а через паралельний вихід його цілком прочитати. Перетворення паралельного коду в послідовний – дуже актуальне завдання, оскільки передача цифрової інформації в мережах здійснюється в послідовному коді, а обробка її в процесорах обчислювальних пристроїв – в паралельному.

Посилання на основну публікацію