Умови рівноваги — фізика

Існує дві основні умови рівноваги тіл:

1. Виходячи з відомого нам II закону Ньютона, щоб тіло залишалося нерухомим, сумарна (рівнодіюча) сила повинна дорівнювати нулю. Тобто, щоб визначити умову, за якої тіло буде знаходитися в рівновазі, суму проекцій сил на будь-яку вісь, слід прирівняти до нуля:

2. Друга умова стосується моментів сил:
Щоб тіло знаходилося в рівновазі, сума моментів на всі осі теж повинна дорівнювати нулю.

Для визначення знака моменту слід пам’ятати правило:

Якщо момент обертає тіло проти годинникової стрілки, то він негативний, якщо за годинниковою стрілкою – позитивний.

Слід запам’ятати деяке уточнення: Якщо тіло знаходиться в рівновазі, це ще не означає, що воно покоїться.

Посилання на основну публікацію