У чому різниця між датчиками і реле?

Датчики і реле – пристрої, які мають принципові відмінності між собою. Про це мало хто знає, тому часто використовують дані поняття як взаємозамінні. Датчики є вимірювальними засобами, а реле відповідають за комутацію. Таким чином, дані прилади мають абсолютно різний функціонал.

Розповімо докладніше про датчиках і реле.

Датчики є самостійним елементом, що входять в систему вимірювання або ж в систему регулювання. Використовуються дані пристрої як перетворювачі конкретної величини в спеціальний сигнал, який зручний для зчитування й обробки. Іншими словами, перед датчиком стоїть завдання вироблення сигналу, який несе в собі інформацію про проведені вимірах. Варто зазначити, що інформація датчика – це не готовий результат даних, а лише одна з форм, яка зручна для обробки і зберігання.

Датчики поділяються всередині себе на види за типом пристрою, тобто бувають електронні моделі і механічні.

Таким чином, датчики виконують вимір фізичної величини, яку в подальшому перетворюють в іншу величину, яка буде найбільш зручна для зчитування як людьми, так і іншими пристроями.

На сьогоднішній день датчики широко поширені в науковій роботі при проведенні різних досліджень, де необхідна реєстрація параметрів, а також при здійсненні дослідів і випробувань.

Також без датчиків неможлива робота систем автоматизованого управління, а також інші подібні системи, де вкрай необхідно своєчасно отримувати інформацію про всіх вимірах. Фізичні величини в даному випадку перетворюються в оптичні, електричні та пневматичні, які найбільш зручні для обчислень і зберігання.

Датчики електронного типу складаються з елемента підвищеної чутливості, а також з перетворювача. Характеристиками, які при цьому відрізняються високою важливістю, є діапазон виміру, ступінь чутливості і похибка.

Попередниками датчиків є вся вимірювальна техніка, що існувала ще багато десятків років назад.

Реле, в свою чергу, це засіб комутації, розмикання / замикання електричного кола, яке реагує на вхідний вплив. Іншими словами, реле – це ключ. Вхідний вплив може бути різним за своєю природою, а саме – електричне та неелектричне.

Сьогодні під будь-яким реле мається на увазі прилад електромагнітного типу.

Електромагнітне реле являє собою пристрій, який розмикає і замикає контакти під час вступу на обмотку приладу напруги. За рахунок цього напруги в обмотці виникає електричний струм, який створює магнітне поле, яке призводить до тяжінню якоря.

Якір реле має з’єднання з механічними контактами, за рахунок чого і рухається разом з ними, здійснюючи замикання і розмикання.

Важливими конструктивними елементами електромагнітних реле є сам електромагніт, перемикач і феромагнітний якір.

Електромагнітом є обмотка, а якір – пластина з магніту, яка впливає на механічні контакти.

Таким чином, реле – це прилад комутації контактів, який реагує на зміни будь-якої вхідної величини. Дана величина, до речі, не обов’язково повинна бути електричної. Отже, реле бувають безлічі типів, а саме тепловими, акустичними і ін.

По суті, датчики з’єднуються з реле і взаємодіють за розробленим принципом.

Нерідко під реле розуміють різного роду таймери, приклад – реле часу. Цей пристрій знаходиться в схемі з будь-яким пристроєм і виконує функцію його включення або відключення через певний час.

Посилання на основну публікацію