Третій закон Ньютона

Взаємодії двох тіл один на одного між собою рівні і спрямовані в протилежні сторони.

З цього закону випливає, що якщо на якесь тіло діє сила, то обов’язково існує інше тіло, на яке перше діє з такою ж за абсолютним значенням силою, але спрямованої в протилежну сторону, тобто сили взаємодії двох тіл завжди дорівнюють один одному.

Пояснимо зміст третього закону Ньютона на наступному досвіді.

Візьмемо дві однакові візки. До однієї з них прикріпимо пружну сталеву пластину, зігнемо її і зв’яжемо ниткою. Приставимо другу візок до першої так, щоб вона щільно стикалася з іншим кінцем пластини. Переріжемо стрічку. Пружина стане випрямлятися і обидві візки прийдуть у рух. Це означає, що вони обидві отримали прискорення. Оскільки маси візків однакові, то однакові по модулю їх прискорення і швидкості, на що вказує однакову відстань їх переміщень.

Третій закон Ньютона

Якщо на одну з візків покласти вантаж, то переміщення візків після звільнення пружини буде неоднаковим. Отже, прискорення їх також неоднакові: прискорення навантаженої візки менше.

Третій закон Ньютона

Отже, третій закон Ньютона можна сформулювати так: сили, з якими взаємодіють два будь тіла, завжди рівні за величиною і протилежні за напрямом.

Математично можна представити у вигляді:

Третій закон Ньютона

Знак «мінус» вказує на те, що вектори сил спрямовані в протилежні сторони. Виходячи з другого закону Ньютона, можна записати:

Третій закон Ньютона

З цього рівняння випливає, що:

Третій закон Ньютона

Таким чином, відношення модулів придбаних тілами прискорень визначається виключно їх масами і не залежить від природи сил взаємодії, тобто чим менше маса тіла, тим більше прискорення воно набуває.

Третій закон Ньютона обґрунтовує термін «взаємодія»: якщо одне тіло діє на інше, то і друге тіло діє на перше.

Необхідно пам’ятати, що сили, що з’являються при взаємодії тіл, прикладені до різних тіл, тому не можуть врівноважувати один одного. Врівноважуються тільки сили, прикладені до одного і того ж тіла.

Посилання на основну публікацію