Траєкторія

Траєкторія – це лінія (крива) яку описує тіло під час руху щодо обраного тіла відліку.

Щоб описати рух тіла треба показати зміна положення його точок з плином часу. При русі тіла кожна його точка описує деяку лінію (криву), яку називають траєкторій руху. Про траєкторію має сенс говорити тільки в тому випадку, коли тіло можна представити у вигляді матеріальної точки,

Наприклад, в очікуванні сонячного затемнення астрономами заздалегідь обчислюється траєкторія руху місячної тіні по поверхні Землі. Слід метеора на нічному небі – це траєкторія метеора. Траєкторії можуть мати різну форму, про яку вдається судити по видимому сліду, який залишає тіло, що рухається. Оскільки рух щодо, то форма траєкторії може залежати від вибору системи відліку.

При вивченні механічного руху як тіла відліку, як правило, розглядається Земля.

Посилання на основну публікацію