Трансформатори трьохобмоткові

У випадку, коли є необхідність отримати кілька різних напруг, то замість декількох окремих електричних силових двообмоткових трансформаторів з різними коефіцієнтами трансформації можна застосувати один силовий багатообмотувальних трансформатор. Це дає можливість сильно здешевити і спростити електричну трансформаторну підстанцію.

Припустимо, електричний силовий трансформатор має деяке число обмоток. Для такого багатообмотувального силового трансформатора відповідно певні рівняння рівноваги електрорушійної сили і присутніх намагнічують сил. Визначимо їх як I1, I2-In струми, які течуть по обмоткам трьохобмоткового трансформатора, а через w1, w2-wn позначаємо кількість витків працюють в трьохобмотковому трансформаторі.

Слідуючи відомому закону, електромагнітного рівноваги ми в результаті отримаємо: I1w1 + I2w2 + I3w3 + … + Inwn = I0w1, тобто, отримана сума намагнічують сил всіх наявних робочих обмоток прирівняна загальної намагничивающей силі режиму холостого ходу. Діюча сила, що намагнічує первинної обмотки трёхобмоточного трансформатора створює електромагнітний потік в його магнітопроводі і тим самим компенсує чинне розмагнічуюче вплив протікають струмів всіх інших електричних обмоток.

Давайте з Вами розглянемо трьохобмотувальні трансформатори електричні силові, які мають досить широке своє практичне поширення. Робота холостого ходу триобмоткового трансформатора, в разі якщо обидві вторинні обмотки трансформатора розімкнуті, в принципі, нічим не відрізняється від роботи холостого ходу простого силового двохобмотувальні трансформатора електричного і дає нам деяку можливість точно визначити силу струму холостого ходу I0, а також наявні втрати холостого ходу Р0 і, звичайно ж, коефіцієнти трансформації.

У нашому випадку ми будемо мати 2 коефіцієнта трансформації k12 і k13, що існують між першою і другою і між першою і третьою робочими обмотками трьохобмоточного трансформатора. За таким правилом K12 = E1 / E2 = w1 / w2; K13 = E1 / E3 = w1 / w3; а також за свідомо відомим 2 коефіцієнтам трансформації можливо буде визначити і третій k23 між, що є в другій і третій обмотці: K23 = E2 / E3 = w2 / w3 = k13 / k12

Для безпосереднього визначення основних параметрів режиму короткого замикання роблять 3 досвіду режиму короткого замикання: це між електричними обмотками трьохобмоточного трансформатора 1 і 2 при розімкнутої обмотці 3; далі між робочими обмотками 1 і 3 при розімкнутої обмотці 2; і в третьому досвіді між обмотками 2 і 3 при електрично розімкнутій обмотці 1. Припустимо r1, r2, r3 – це у нас активні електричні опори і x1, x2, x3 – індуктивні опори наявних обмоток в трьохобмоточному трансформаторі.

Як відомо в двообмоткових електричних силових трансформаторах чинне індуктивні опору робочих обмоток визначаються деякими потоками розсіювання цих обмоток трансформатора. У разі триобмоткових трансформаторів індуктивні електричні опори обмоток трансформатора визначаються певним еквівалентним чинного потоком розсіювання, підсумовується з потоком розсіювання цієї обмотки і діючих потоків розсіювання двох інших обмоток.

Широке застосування мають трьохобмотувальні трансформатори електричні силові, які містять 1 первинну і 2 вторинні обмотки. Якщо зміниться електричне навантаження в одній з діючих електричних обмоток (припустимо, другий обмотці), то зміниться і напруга U2 не тільки даної обмотки, а й електричну напругу U3 іншої чинної вторинної обмотки. Це відбувається через те, що зміна сили струму в будь-якої однієї робочої вторинної обмотці обов’язково викликає певні зміни сили струму в первинної діючої обмотці. Внаслідок такої зміни напруги в повному електричному опорі первинної робочої обмотки змінюються як електрорушійна сила, так і саме напруги вторинних обмоток.

У своєму конструктивному відношенні електричні силові трьохобмотувальні трансформатори схожі на двохобмотувальні. На їх муздрамтеатрі (триобмоткового трансформатора) розміщується 3 робочих обмотки – більшої напруги, середньої напруги і меншої напруги. На діючому стрижні робочого муздрамтеатру обмотки можуть встановлюватися різними способами. Ближче до безпосереднього стрижня може бути покладена робоча обмотка «НН», «СН» або «ВН».

Посилання на основну публікацію