Трансформатори ТПП, характеристики

Трансформатори ТПП отримали наступні типи сердечників, а також виконання і конструкції:

  • Бронєвой стрічковий сердечник типу ШЛ. Виконання: для помірного холодного клімату (УХЛ) і усекліматичного (В). Конструкція – з найменшою масою.
  • Бронєвой стрічковий сердечник типу ШЛМ. Виконання – УХЛ. Конструкція – із зменшеною витратою міді.
  • Стрижневий стрічковий сердечник ПЛМ. Виконання – В. Конструкція – з обмотками з круглого дроту і мідної стрічки, із зменшеною витратою міді.

Габаритні і установочні розміри, електричні параметри, маса трансформатора ТПП та інші характеристики визначаються конструкцією і кліматичним виконанням, а також типом і розміром сердечника.

У трансформаторів ТПП на 220 В є одна первинна обмотка. Нумерація висновків вторинної обмотки така ж як у трансформаторів на 127 / 220В. Також вони мають ідентичні електричні параметри, масу, габаритні і настановні розміри.

Напруги на відводах первинних обмоток у трансформаторів ТПП на 127 / 220В:

між висновками 1 і 2, 6 і 7 – 7 В;
між висновками 2 і 3, 7 і 8 – 100 В;
між висновками 3 і 4, 8 і 9 – 20 В;
між висновками 4 і 5, 9 і 10 – 11 В.
Якщо необхідно підключити трансформатори ТПП-127/220 до 127-вольтової мережі, треба:

з’єднати висновки 1 і 6, 4 і 9;
напруга 127 В треба подати на висновки 1 і 4 (6 і 9).
При використанні тр-тов ТПП-127/220 зі стрижневими сердечниками ПЛМ на 127 В:

з’єднуються висновки 1 і 9, 4 і 6. При цьому магнітні потоки обох стрижнів підсумовуються;
напруга 127 В подається на висновки 1 і 4 (6 і 9).
При використанні трансформаторів ТПП-127/220 з броньованими сердечниками ШЛ і ШЛМ на 220 В потрібно:

з’єднати виводи 3 і 7;
напруга 220 В подати на висновки 2 і 9;
або з’єднати висновки 4 і 7 і подати напругу 220 В на висновки 2 і 8.

При використанні тр-рів ТПП-127/220 зі стрижневими сердечниками ПЛМ на 220 В потрібно:

з’єднати виводи 3 і 9 або 4 і 8;
напруга 220 В подати на висновки 2 і 7.
При використанні трансформаторів ТПП-220 зі стрижневими сердечниками ПЛМ потрібно:

з’єднати висновки 2 і 9;
напруга 220 В подати на висновки 3 і 7.
У одного і того ж тіпономінала трансформатора ТПП однакові допустимі струми вторинних обмоток. Вторинні обмотки дозволяється з’єднувати послідовно (в згодному включенні) для отримання інших (великих) значень напруг. При цьому не треба забувати одну хитрість приголосного включення обмоток, що знаходяться на різних стрижнях. Таке включення полягає в з’єднанні кінця обмотки на одному стрижні з кінцем обмотки на іншому. Тоді як в звичайному згодному включенні (це коли обмотки розташовуються на одному стрижні) кінець однієї з’єднується з початком іншої.
Паралельне включення вторинних обмоток трансформаторів так само можливо з метою підвищення допустимого струму вторинної обмотки.

При потужності до 100 ВА застосовуються броньові сердечники. Понад – стрижневі.

Посилання на основну публікацію