Тиск — фізика

Гідроаеромеханіка – це розділ фізики, яка вивчає рідина, що знаходиться у русі та у стані спокою.

При вивченні даного розділу слід припустити, що розглянута рідина і гази є нестисливими – це значить, що їх щільність жодним чином не залежить від зміни тиску.

ФВ, яка визначає величину сили на деяку площу з боку рідини, називається тиском

Визначається за формулою:

Тиск

Тиск – скалярна величина, тому для неї немає поняття напрямки. Причому слід врахувати, що у випадку з рідиною, сила діє чітко перпендикулярно поверхні.

Одиницею вимірювання тиску вважається: [р] = 1Па. Крім цього можна зустріти і інші, не основні, одиниці виміру: 1 атм = 1 бар = 105 Па = 760 мм.рт.ст.

Посилання на основну публікацію