Тиристори

В даний час ці прилади набули широкого поширення. Переваги тиристорів наступні: малі маса і габарити, великий термін служби, високий ККД, мала чутливість до вібрації і механічних перевантажень, здатність працювати при низьких (прямих) і високих (зворотних) напружених, а також при дуже великих токах, що досягають сотень ампер.
Основна властивість тиристора, що забезпечує йому саме широке застосування в радіотехніці, автоматиці, електроніці, енергетиці, – це здатність перебувати в двох стійких станах: закритому і відкритому. У закритому стані опір тиристора складає десятки мільйонів Ом, і він практично не пропускає струм при напрузі до тисячі вольт; у відкритому – опір тиристора незначно. Падіння напруги на ньому близько 1 В при токах в десятки і сотні ампер. Перехід тиристора з одного стану в інший відбувається за дуже короткий час, практично стрибком. Серед тиристорів виділяють діністори і тріністори.
Динистор – це тиристор з двома електродами (висновками). Перехід діністора з одного стану в інший здійснюється зміною значення або полярності напруги на висновках.
Тиристор, забезпечений третім (керуючим) електродом, називається тріністором. Керуючий електрод дозволяє за допомогою невеликого сигналу управління (імпульсу напруги) перевести тиристор із закритого стану у відкрите при незмінному (заданому) напрузі на основних електродах. Зворотний перехід з відкритого стану в закрите за допомогою керуючого напруги неможливий.
Структура тиристора містить чотири (p – n-p – n) або п’ять (p – n-p – n-p) шарів. В останньому випадку тиристор називають симетричним.
Чотиришарова структура зображена на малюнку 26.

Тиристор містить три p – n переходу: П1, П2, П3. Щоб підвищити ефективність керуючого сигналу u, шар, до якого підключений керуючий електрод, роблять тонше інших.
Тиристори, як і транзистори, виявилися економічно ефективними при заміні електронно-вакуумних пристроїв, їх застосування дало можливість вирішити ряд нових завдань в електроніці і приладобудуванні.
Слід зазначити, що в багатьох випадках схеми з одним і тим же функціональним призначенням можуть бути зібрані як на транзисторах, так і на тиристорах.
У радіотехніці транзистори і тиристори застосовуються у радіозв’язку, радіолокації, радіонавігації.

Посилання на основну публікацію