Типи селективності електричних приладів

Класифікацію захисту електричних пристроїв можна уявити у відмінності схем підключення:

  • Повна. Якщо кілька приладів підключені послідовно, то на несправність швидше реагує той, що знаходиться ближче до зони аварії.
  • Часткова. Принцип дії селективності автоматів аналогічний з повною, але існує обмеження величини струму.
  • Тимчасова. Такого роду вибірковість передбачає різний час витримки автоматів з однаковими характеристиками на спрацьовування у разі поломки. Цей кожух призначено для того, щоб підстрахувати автомати по швидкості виключення. Наприклад: перший починає діяти через 0,2 сек, другий – 0,4 сек і т. Д.
  • Струмова. Принцип роботи селективності той же, що і у тимчасовій, але в цьому випадку параметром виступає максимальний струмовий відмітка. Виставляються певні значення в порядку убування від джерела живлення до об’єкта навантаження. Наприклад, при введенні 28 А., до розеток 18 А і 12 – до світла.
  • Часострумова. Одна з найскладніших систем по захисту від несправностей. Апарати поділяються на чотири різні групи: A, B, C і D, кожна з яких реагує на струм. В цьому випадку складно скласти схему захисту автоматичних вимикачів при короткому замиканні. Найбільш ефективний захист буде при першій групі А. Її використовують в основному для електронних ланцюгів. Найбільшу популярність і поширеність отримали апарати типу С, проте слід серйозно поставитися до їх установлення.
  • Зонна. Цей спосіб захисту використовується найчастіше в промисловості, так як він є дорогим і досить складним. За роботою електричної мережі стежать спеціальні прилади. При досягненні встановленого значення всі дані передаються в центр контролю, де вибирається апарат для виключення. Селективність цього виду передбачає наявність спеціальних електронних розчеплювачів. Вони діють у такий спосіб: при виявленні будь-якого порушення апарат, розташований нижче, подає сигнал іншому автомату, який знаходиться вище. Якщо протягом 1 секунди не спрацює перший пристрій, включиться друге.
  • Енергетична. Тут автомати діють дуже швидко, завдяки чому струм короткого замикання не встигає досягти максимального значення.

Захист автоматичних вимикачів справно працює зазвичай при маленьких перевантаженнях. При короткому замиканні сформувати селективність набагато важче. Для таких цілей існує таблиця селективності, яка дозволяє генерувати зв’язки з вибірковістю вступу в дію. Один розрахунок призначений для одного виду апарату. Нижче представлений приклад такої таблиці, який також можна знайти на інтернет-сайтах виробників автоматів.

Розрахунок селективності

Найчастіше захисними пристроями виступають звичайні автоматичні вимикачі. Їх селективність забезпечується за допомогою вірного вибору і налаштувань параметрів. Принцип роботи таких вимикачів обумовлений виконанням наступної умови:

Iс.о.ост≥ Kн.о. * I к.пред., Де:

– Iс.о.ост – струм, при якому вступає в дію захист;
– I к.пред. – струм короткого замикання в кінці зони дії захисту;
– Kн.о. – коефіцієнт надійності, що залежить від параметрів.
Визначити селективність при управлінні апаратів за часом можна за допомогою такої формули:

tс.о.ост ≥ tк.пред. + Δt, де:

– tс.о.ості tк.пред. – тимчасові інтервали, через які спрацьовують відсічення автоматів, в залежності від близькості до джерела живлення;
– Δt – тимчасова щабель селективності.

Посилання на основну публікацію