Тетрод

Тетрод – радиолампа, в якій, в порівнянні з тріодом, введена ще одна сітка. Ця сітка введена для зменшення прохідної ємності і розташована в просторі між анодом і сіткою. Вона грає роль статичного екрану в лампі. Тому зазвичай її називають екранує сіткою.

Якщо екранує сітку тетрода в схемі нічим не з’єднувати, то в лампі ніяких нових явищ відбуватися не буде і ємність “Анод-Сітка” (АС) (мається на увазі керуюча сітка) матиме колишню величину. Але якщо цю сітку з’єднати з корпусом (заземлити), то її потенціал стане рівним нулю і вона почне грати роль статичного екрану, розділяючи електрично анод і сітку лампи. Величина ємності АС при цьому різко зменшиться (в десятки і сотні разів).

Практично в схемах, де використовується тетрод, його екранує сітка заземлюється тільки за змінним струмом. Для постійного струму вона не заземлюють. На неї подається постійна позитивна напруга, яке становить 50-80% від величини анодного напруги. Це сприяє різкому збільшенню крутості характеристики і покращує підсилювальні властивості лампи.

Таким чином, в тетроді два електроди несуть позитивний потенціал, що призводить до виникнення в лампі двох струмів – анодного і струму екрануючої сітки. Обидва струму в сумі дають катодний струм лампи. Такий поділ потоків електронів усередині лампи між двома або декількома електродами називається перерозподілом струмів. В результаті такого перерозподілу в тетроді виникає нове явище, пов’язане з наявністю вторинної електронної емісії. Це явище носить назву динатронного ефекту. Він полягає в тому, що при напрузі на аноді, менших, ніж на екранує сітці, вторинні електрони (електрони, вибиті з анода при ударі об нього електронів, які прилетіли від катода) починають рухатися до екрануючої сітці, створюючи в лампі зустрічний потік електронів. В результаті виникнення динатронного ефекту анодний струм лампи зменшується і в її характеристиці з’являється “провал”. Наявність такого провалу призводить до того, що тетрод поряд з корисним посиленням сигналу вносить в нього неприпустимо великі спотворення. Для усунення цих спотворень необхідно знищити провал в характеристиці, а це означає, що потрібно вжити заходів до знищення динатронного ефекту. За допомогою доробок ця проблема вирішується в променевому тетроді

Посилання на основну публікацію