Термодинаміка: визначення

Термодинаміка — наука про найбільш загальних теплових властивості макроскопічних тел. У термодинаміці не запроваджуються спрощені моделі досліджуваних явищ, тому висновки термодинаміки мають універсальний характер.

Зокрема, в термодинаміці не враховується молекулярне будова тел.

Термодинаміка виникла при вивченні оптимальних умов використання теплоти для здійснення роботи.

Основні поняття термодинаміки.

  • макроскопічна система — система, що складається з великого числа частинок, причому чим більше число частинок, що входить в термодинамічну систему, тим точніше опис властивостей системи;
  • замкнута система — це система, ізольована від будь-яких зовнішніх впливів;
  • тілом в термодинаміці називають макроскопическую систему, укладену в певний обсяг;
  • рівноважний стан — це стан макроскопічної системи, при якому параметри, що характеризують її стан, залишаються незмінними у всіх частинах системи, тобто відсутні потоки (імпульсу, енергії, маси і т. д.) між її частинами;
  • рівноважний стан термодинамічної системи однозначно визначається декількома параметрами стану, або термодинамічними параметрами. До них відносяться, в першу чергу, температура, об’єм і тиск. У рівноважному стані параметри стану не залежать від часу і координат. Зв’язок між параметрами рівноважних термодинамічних систем визначається рівнянням стану;
  • процесом в термодинаміці називається зміна стану тіла з часом. Важливими характеристиками процесу є поглинена тілом кількість теплоти Q, вчинена над ним робота A.

Головне зміст термодинаміки полягає в двох її засадах (законах) — першому і другому; перше поширює закон збереження енергії на теплові явища, друге ж вказує напрям можливих енергетичних перетворень у природі.

Як вже було сказано, термодинаміка не враховує молекулярну будову речовини при вивченні теплових властивостей макроскопічних тіл і в цьому сенсі є макроскопічної теорії.

Посилання на основну публікацію