Термодинамічні параметри стану тіла

У термодинаміки мають справу з термодинамічними системами. Під термодинамічної системою мається на увазі будь кінцевих розмірів макротіла або сукупність макротіл. Під макротела мається на увазі тіло, розміри якого великі посравнению з атомними розмірами і яке складається з величезного числа мікрочастинок.

На відміну від стану механічної системи, що визначається сукупністю координат і швидкостей тіл, що входять в неї, стан термодинамічної системи визначається набором значень термодинамічних параметрів, тобто фізичних величин, що характеризують властивості системи в цілому. Деякі з цих величин, як, наприклад, тиск і температура, не застосовні до микрочастицам, з яких складається термодинамічна система.

Термодинамічні параметри є макровелічінамі, тобто такими величинами, які можуть бути або безпосередньо виміряні за допомогою приладів, або виражені через інші, безпосередньо вимірювані на досвіді величини. Число параметрів, що визначають стан системи, залежить від роду системи та зовнішніх впливів. Стан найпростіших термодинамічних систем (однорідних газів і рідин, несхильних дії будь-яких полів) визначається тиском, об’ємом ітемпературой

Посилання на основну публікацію