Термодинамічна система

Термодинамічною системою називається макроскопічне тіло або система тіл, які можуть взаємодіяти один з одним і з оточуючими тілами. Склянку з водою – приклад термодинамічної системи.

Термодинамічна система складається з настільки великого числа частинок, що абсолютно неможливо описувати її поведінку шляхом розгляду руху кожної молекули окремо. Однак саме грандіозність числа молекул робить непотрібним такий опис.

Виявляється, що стан термодинамічної системи можна характеризувати невеликим числом макроскопічних параметрів – величин, що відносяться до системи в цілому, а не до окремих атомам або молекулам. Такими макроскопічними параметрами є тиск, об’єм, температура, щільність, теплоємність, питомий опір та ін.

Стан термодинамічної системи, при якому всі макроскопічні параметри залишаються незмінними з часом, називається тепловим рівновагою. У стані теплової рівноваги припиняються всі макроскопічні процеси: дифузія, теплопередача, фазові переходи, хімічні реакції і т.д.5

Термодинамічна система називається ізольованою, якщо вона не може обмінюватися енергією з оточуючими тілами. Чай в термосі – типовий приклад ізольованої системи.

Посилання на основну публікацію