Теплова машина, яка працює за циклом Карно

Основними характеристиками будь-якої теплової машини є граничні значення температур нагрівача і холодильника. Щоб отримати максимальне значення ККД, слід підібрати відповідні температури нагрівача і холодильника.

На початку 19 століття Саді Карно винайшов машину, робочим тілом в якій був ідеальний газ. Машина працювала по циклу Карно, в основу якого увійшло два адіабатичного процесу і два ізотермічного процесу.

Спочатку тіло ізотермічні розширюють при початковій температурі. Тому все кількість теплоти, яке отримує газ, йде на здійснення роботи. Потім газ розширюється ще більше без теплообміну, в цей час зменшується внутрішня енергія.

У другій частині циклу газ підводиться до холодильника при температурі Т2 і при цьому стискається без її зміни. Після цього за допомогою адиабатного процесу він повертається в початковий стан.

Негативна сторона теплових двигунів

Незважаючи на велику популярність, теплові двигуни приносять величезну шкоду довкіллю. Вони сприяють накопиченню продуктів роботи в навколишньому середовищі, а вуглекислий газ, що виділяється в результаті роботи, призводить до глобального потепління.

Посилання на основну публікацію