Теорія – фізика

Вивчає кількісні зв’язки між окремими величинами, можна виявити приватні закономірності. На основі таких закономірностей розвивають теорію явищ. Теорія повинна пояснювати приватні закономірності з загальної точки зору. Теорія дозволяє не тільки пояснювати вже спостерігалися явища, але і передбачати нові. Так, наприклад Д. І. Менделєєв на основі відкритого ним періодичного закону передбачив існування декількох хімічних елементів, які в той час не були відомі, а англійський фізик Дж. Максвелл передбачив існування електромагнітних хвиль.
Якщо між теорією і експериментом з’являється невідповідність, то теорію треба змінити, щоб можна було пояснити все нові отримані дані, т. Е. Теорію треба вдосконалити. Практично всяка відома теорія є результатом послідовних уточнень.

Посилання на основну публікацію