Теорема про зміну імпульсу

Імпульс – це фізична величина, що характеризує рух тіла.

Коли мова заходить про імпульс системи, слід звернути увагу на те, що кожне тіло, що є складовою частиною системи має власний імпульс, що залежить від маси і швидкості. Сума всіх цих імпульсів визначає імпульс всієї системи.

Згідно з теоремою про зміни, що відбуваються з імпульсом тел або системи тіл, не можна змінити імпульс без прикладання сили.

Збільшення або зменшення імпульсу системи свідчить про рівнодіюча сил, що діяла на тіла.

Посилання на основну публікацію