Схеми приймачів

Вибір структурної схеми приймача залежить від його призначення. Основними вихідними даними при цьому є вихідна потужність, чутливість, вибірковість при хорошій стійкості роботи приймача. Основним типом приймача є супергетеродинний, що забезпечує великий коефіцієнт посилення сигналу при заданій вибірковості і стійкості. Разом з тим для прийому сигналів місцевих достатньо потужних станцій, коли не потрібно високої чутливості прийому, доцільно застосовувати технологічно просту схему приймача прямого посилення.
Радіочастотний тракт цього приймача налаштовується на несучу частоту прийнятого сигналу.

У ньому відбувається тільки виділення і посилення корисного радіосигналу без зміни його несучої частоти, звідси назва – приймач прямого підсилення. Структурна схема приймача прямого посилення представлена ​​на малюнку 38.
Принципова схема транзисторного приймача прямого посилення приведено малюнку 38.
Приймач має магнітну (феритову) антену МА. Вхідна ланцюг складається з вхідного коливального L1C-контура, індуктивно (за допомогою L2) пов’язаного з базою транзисторів VТ1. На транзисторах VT1 і VT2 побудовані підсилювачі радіочастоти (УРЧ).
Навантаженнями транзисторів є широкосмугові трансформатори високої частоти, що виконуються на феритових кільцях. Негативний зсув подається на базу від колекторного джерела живлення E через подільники R1R2 для VT1 і R3R4 для VT2 (аналогічно і для інших транзисторів). Посилена напруга радіочастоти надходить на діодний детектор (за відсутності достатнього посилення по радіочастоті використовується транзисторний детектор).
Отриманий в результаті детектування сигнал звукової частоти знімається з R5C5 і посилюється УЗЧ на транзисторах VT3, VT4, VT5. Симетричні напруги надходять на транзистори VT4, VT5, на яких побудований двотактний підсилювач потужності. Навантаженням двотактного підсилювача потужності є гучномовець.
У разі низкоомной звукової котушки гучномовець включається через узгоджувальний (знижуючий) трансформатор ТР2.

Посилання на основну публікацію