Суперпозиція сил в динаміці

Принцип суперпозиції – один з найбільш загальних законів у багатьох розділах фізики.

Принцип суперпозиції сил – діюча на тіло результуюча сила дорівнює векторній сумі всіх сил, що діють на нього. На будь-яке рухоме тіло діє не одна, а кілька сил одночасно. Наприклад, на що висить на пружині тіло діють сила тяжіння і сила пружності пружини. Сили підсумовуються і кілька сил, прикладених до тіла, замінюються однією сумарною силою Суперпозиція сил в динаміці, яка рівноцінна за своїм дії цих сил. Сила, що виробляє на тіло таку ж дію, як декілька одночасно діючих сил, називається рівнодіючої цих сил.

Суперпозиція сил в динаміці

У цьому полягає принцип суперпозиції (накладення) сил.

Щоб знайти рівнодіючу силу, використовують правила додавання векторів (оскільки сила – векторна величина).

Дві сили, рівні по величині і спрямовані вздовж одній прямій в протилежні сторони, врівноважують (компенсують) один одного. Рівнодіюча таких сил завжди дорівнює нулю, отже не може змінити швидкість тіла.

Щоб змінити швидкість тіла відносно землі необхідно, щоб рівнодіюча всіх прикладених до тіла сил була відмінна від нуля. Якщо тіло рухається в напрямку рівнодіючої сили, його швидкість зростає, в протилежному напрямі – зменшується. Отже, напрям швидкості не завжди збігається з напрямком діючої сили F, однак зміна напрямку швидкості (і напрям прискорення) завжди збігається з напрямком діючої сили.

Посилання на основну публікацію