Струм в металах, струм в електролітах, діелектрики

Електричний струм в металах протікає завдяки вільним електронам, які починають свій рух під дією зовнішнього електричного поля. У разі, якщо температура металу підвищується, частинки починають безладно рухатися, що призводить до погіршення проходження електричного струму. В даному випадку з ростом температури опір також збільшується.

Варто відзначити, що кухонна сіль, а також очищена від домішок вода, є діелектриками, тобто не проводять струм. Однак, якщо дані речовини з’єднати, то такий тандем стане відмінним провідником. В результаті появи електричного поля в розчинах електролітів виникає електролітична дисоціація, тобто відбувається розпад елементів на позитивні і негативні іони. В результаті цього з’являються вільні носії заряду.

Якщо почати пропускати струм через електроліт, в якому є іони, то позитивні з них будуть прагнути осісти на катоді, а негативні – на аноді.

За допомогою закону Фарадея можна розрахувати, яка кількість елементів осяде на поверхні електродів:

Саме за коштами електролізу відбувається покриття деяких деталей необхідними елементами. До такої деталі підводять струм необхідної полярності, в залежності від знака іона, і на ній починають осідати необхідні елементи.

Діелектрики не здатні проводити електричний струм через відсутність носіїв зарядів. Всі структурні частинки діелектриків знаходяться в стійкому положенні в вузлах решітки. Тому, якщо деякий діелектрик помістити в електричне поле – ніяких змін не відбудеться.

Посилання на основну публікацію