Структура фізичної картини світу

Фізична картина світу має певну структуру. У неї входять уявлення про матерію, просторі і часі, русі і взаємодії, а також фізичні теорії. Крім того, фізична картина світу включає принципи, що виражають зв’язки між фізичними теоріями (рис. 2). До цих принципів відноситься, наприклад, принцип відповідності. Сутність його в тому, що кожна стара теорія входить у більш загальну нову теорію як її приватний, граничний випадок. Так, класична механіка є граничним випадком більш загальної теорії – спеціальної теорії відносності; геометрична оптика – граничним випадком хвильової оптики і т. п.

Важливо зрозуміти, що уявлення про матерію, просторі і часі, русі і взаємодії, які є загальнонауковими, філософськими категоріями, складаються в фізичній науці і змінюються відповідно до її розвитком.

Питання для самоперевірки

1. Що називають фізичної картиною світу? Які фізичні картини світу існували в історії фізичної науки?

2. Яка структура фізичної картини світу?

3. Як змінювались уявлення про матерію, рух і взаємодії в міру еволюції фізичної картини світу?

Посилання на основну публікацію