Статика

Статика – розділ механіки, в якому вивчаються умови рівноваги матеріальних тіл під впливом сил.

Статика розділяється на аналітичну і геометричну.

Аналітична статика описує загальні умови рівноваги будь-якої механічної системи.

Геометрична статика випливає з законів Ньютона і загальних законів динаміки. Геометрична статика має справу з матеріальними точками і абсолютно твердим тілом. За абсолютно тверде тіло приймають тіло, відстань між точками якого завжди незмінно.

Основні аксіомами геометричній статики.

  • Рівнодіюча діючих на матеріальну точку двох сил визначається за правилом паралелограма.
  • Дві діючі на матеріальну точку (абсолютно тверде тіло) сили вважаються врівноваженими, якщо вони рівні по модулю і спрямовані вздовж однієї прямої в протилежних напрямках.
  • Дія даної системи на тверде тіло не змінюється складанням або вирахуванням врівноважених сил. Врівноваженими називають сили, під дією яких вільне тверде тіло знаходиться в спокої в інерціальній системі відліку.

При вивченні статики абсолютно твердого тіла вирішуються завдання:

  • приведення всіх діючих на тіло сил до найпростішого вигляду,
  • визначення умов рівноваги діючих на тверде тіло сил.
Посилання на основну публікацію