Статика рідин і газів

У гідро- і аеростатиці розглядаються два питання: 1) рівновага рідин і газів під дією прикладених до них сил; 2) рівновага твердих тіл в рідинах і газах.

Багато з обговорюваних далі фактів відносяться рівним чином як до рідин, так і до газів. У таких випадках ми будемо називати рідину і газ середовищем.

При стисненні середовища в ній виникають сили пружності, звані силами тиску. Сили тиску діють між дотичними шарами середовища, на занурені в середу тверді тіла, а також на дно і стінки посудини.

Сила тиску середовища володіє двома характерними властивостями.

1. Сила тиску діє перпендикулярно поверхні виділеного елемента середовища або твердого тіла. Це пояснюється плинністю середовища: сили пружності не виникають в ній при відносному зсуві шарів, тому відсутні сили пружності, дотичні до поверхні.

2. Сила тиску рівномірно розподілена по тій поверхні, на яку вона діє.

Природною величиною, що виникає в процесі вивчення сил тиску середовища, є тиск.

Нехай на поверхню площі S діє сила F, яка перпендикулярна поверхні і рівномірно розподілена по ній.

Посилання на основну публікацію