Сталі: класифікація, автоматні сталі

Сталі служать матеріальною основою машинобудування, будівництва та інших галузей промисловості. Сталі є основною сировиною для виробництва листового і профільного прокату.
За способом виробництва сталі поділяють на бесемерівську, конверторну (з продувкою киснем), мартенівську, електросталь, тигельну і сталь, одержувану прямим відновленням з збагаченої руди (окатишів); за хімічним складом – на вуглецеві і леговані; за призначенням – на конструкційні, інструментальні, автоматні та сталі з особливими властивостями.
Сталі завжди містять різні домішки. Чим менше шкідливих домішок, тим вища якість сталі. Залежно від якості розрізняють сталі звичайної якості, якісні, високоякісні та особливо високоякісні.
Вуглецеві сталі звичайної якості відносяться до числа найбільш дешевих і широко застосовуваних.
В залежності від призначення вуглецеві сталі звичайної якості підрозділяються на три групи: А – поставляються за механічними властивостями, Б – поставляються за хімічним складом і В – поставляються за механічними властивостями і хімічним складом. Залежно від нормованих показників (характеристик міцності, хімічний склад) сталь кожної групи підрозділяють на категорії: група А – 1, 2 і 3-тя; група Б – 1, 2-а; група В – 1, 2, 3, 4, 5, 6-а.
Група А включає сталі наступних марок: Ст 0, Ст 1 кп, Ст 1 пс і т. Д. До СТ доп. Букви «Ст» означають «сталь», цифри від 0 до 6 – умовний номер марки, що характеризує механічні властивості сталі. Зі збільшенням номера марки підвищуються межа міцності σВ і межа плинності σТ і зменшується відносне подовження. Для позначення ступеня розкислення після номера марки ставляться індекси: кп – кипляча, пс – полуспокойная, сп – спокійна (наприклад, Ст 3 кп, Ст 3 пс, Ст 3 сп).
До групи Б входять сталі наступних марок: БСТ 0, БСТ 1 кп і т. Д. До БСТ 6 кп. Для сталі групи Б передбачені дві категорії. У першу категорію входять сталі всіх марок, що містять такі хімічні елементи: вуглець, марганець, кремній, фосфор, сірку, миш’як, азот. До другої категорії відносяться сталі марок від БСТ 1 до БСТ 6, мають у своєму складі хром, нікель і мідь.
У групу В входять сталі марок ВСТ 1, ВСТ 2, ВСТ 3, ВСТ 4 і ВСТ 5. Додаються до марки індекси пс, сп і кп означають ступінь розкислення сталі, наприклад: ВСТ 3 сп, ВСТ 3 гпс і т. Д. Буква «г» після номера вказує на підвищений вміст марганцю.
Для автоматизованих металорізальних верстатів металургійною промисловістю виробляються спеціальні автоматні сталі, здатні утворювати ламку, легко сходить і легко видаляється стружку. Це сталі підвищеної і високої оброблюваності різанням. Висока оброблюваність таких сталей досягається за рахунок збільшення вмісту сірки і фосфору (до 0,35%), а також введення свинцю (до 0,35%).
Автоматні сталі застосовуються у великосерійному і масовому виробництвах. З них виготовляють деталі невідповідального призначення для автомобілів і тракторів (кріплення, осі, втулки та ін.).

Посилання на основну публікацію